Η Ανακύκλωση πέρα από το ότι μειώνει τα απορρίμματα, συμβάλλει :

  1. Στον Περιορισμό εξορύξεων και κατασπατάλησης των φυσικών πόρων
  2. Στην Εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων
  3. Στη Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ωστόσο η Ανακύκλωση έχει νόημα όταν γίνεται σωστά με Διαλογή στην Πηγή (προδιαλογή των υλικών ανά κατηγορία πριν πεταχτούν στους αντίστοιχους κάδους) και με Ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων (π.χ τροφών ή υγρών απορριμμάτων)