Η ιστοσελίδα αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης Ανακύκλωσης για Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς